Documentation

Hungary

Msgr. András Veres

Tags: Canonization
Homily by H. E. the Msgr. András Veres (Hungarian)for participants from Hungary. Chapel of B.M.V. Domina Hungarorum (Saint Peter’s Basilica). Rome, October 8, 2002


Veres András püspök atya szentbeszéde a Magyarok Nagyasszonya ünnepén (Josemaría Escrivá szentté avatásáért hálaadó mise)

Kettős oka is van ittlétünknek. Egyik, hogy ma Magyarországon, szerte a világon, ahol magyarok élnek ünnepként ülik meg a Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Ugyanakkor sokan vannak itt hazánkból olyanok is, akik Josemaría Escrivá lelkiségét követve jöttek el, hogy a szentté avatáson részt vegyenek, és most velünk együtt szeretnének hálát adni Istennek ezért az ajándékért.

Mindkét alkalom mindnyájunk számára igazi lelki örömöt jelent és könnyu megtalálni a két ünneplés között a kapcsolatot, hiszen kicsit ismerkedve Josemaría Escrivá lelkiségével mindnyájan tudhatjuk, hogy egyrészt saját maga számára is nagyon fontos vallási élménynek, vallási gyakorlatnak tartotta a Szuz Mária tiszteletét, és ugyanakkor tudjuk, hogy az ő lelki gyermekeit is erre bátorította, bíztatta. Elsőként röviden elmélkedjünk arról, hogy mit jelent számunkra, magyarok számára, a Magyartok Nagyasszonya és annak ünnepe. őseink hitét áthatotta a Magyarok Nagyasszonya iránti tisztelet. Tudjuk az ünnep eredetét: Szent István királyunk felajánlotta koronáját és országát a Boldogságos Szuz Máriának. Áthatotta egész életüket, nemcsak vallási, hanem mindennapi, családi életüket is. Áthatotta kultúránkat a Magyarok Nagyasszonya iránti tisztelet, hiszen szerte az országban számtalan templom épült a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Nincsen a muvészetnek olyan ága, ahol ne jelenne meg a Magyarok Nagyasszonya iránti tisztelet, gondolat. De amikor arról emlékezünk, hogy őseink életét mennyire átjárta a Magyarok Nagyasszonya iránti tisztelet, akkor Prohászka Ottokárral együtt bennünk is kell, hogy fölébredjen a kérdés: elégedett vagy-e velünk Nagyasszonyunk. Ha őszintén akarunk a kérdésre válaszolni, akkor bizony alázatosnak kell lennünk. Mert bár hála Istennek vannak szépszámmal, akik a Magyarok Nagyasszonyát szívből tisztelik, azonban még többen vannak országunkban olyanok, akik számára semmit nem jelent ez az ünnep, a Boldogságos Szuz Mária iránti tisztelet, mint Magyarok Nagyasszonya iránti tisztelet teljesen hiányzik az életükből.

II. János Pál pápa írta az új évezred kezdetén, hogy akik eredményesek akarnak lenni a jövőben, vissza kell térniük saját gyökereikhez. Vissza kell térnünk Jézus Krisztushoz, és az ő evangéliumához. Hiszen nem lehetünk nyugodtak, hogyha országunkban, szukebb és tágabb környezetünkben egyaránt vannak hitetlenek, vannak, akiknek semmit nem jelent Isten és az ő törvényei. Nem lehetünk nyugodtak, mert a mi keresztény életünknek az eredménytelensége is az, hogy ha ilyen sokan vannak hitetlenek. Nem lehetünk nyugodtak, mert igenis el kell gondolkodnunk saját példaadásunkon. Vissza kell térni gyökereinkhez, hogy ha eredményesek akarunk lenni a jövőben. Vissza kell térni Jézus Krisztushoz és az ő evangéliumához, de vissza kell térnünk a Boldogságos Szuz Mária iránti tisztelethez is. Hiszen Jézus Krisztus, az Isten fia, Márián keresztül jött el hozzánk emberekhez, tehát Márián keresztül biztos út vezet Jézus Krisztushoz, az ő szent fiához is. Föl kell tennünk a kérdést, vajon mit kér tőlünk a Boldogságos Szuz Mária. A kánai menyegzőn Mária azt mondta a szolgáknak: tegyétek azt, amit mond. Ilyen egyszeru, mert mit üzen nekünk Márián keresztül Jézus? Azt, hogy legyetek tökéletesek, ahogy a ti Mennyei Atyátok tökéletes. Mária saját életében is ezt a tökéletességet kereste, és valósította meg. Ezt a tökéletességet várja tőlünk is szent fia, Jézus Krisztus. Úgy gondolom, a most szentté avatott boldog is, de szent őseink is éppen arra adnak nekünk példát, hogy bár az emberi erőből lehetetlen, Isten kegyelméből mégis lehetséges a tökéletességre való eljutás. Eme új szent is, Josemaría Escrivá éppen azt igyekezett övéiben elmélyíteni, hogy a mindennapokban, talán a legszolgaibbnak tunő dolgokban a legegyszerubb dolgokban is meg lehet, és meg kell valósítani az életszentséget.

Kedves testvérek! Ma különös jelentősége van ennek a fölhívásnak. Egy istentelen diktatúra után a gátlástalan haszonelvuség kezd úrrá lenni országunkban. Egy ilyen helyzetben kell nekünk, keresztényeknek rámutatni saját életünk példáján arra, hogy vannak magasabb értékek, hogy annál nagyobb emberi életcél nem lehetséges, ahogy Szent Atyánk is mondja, hogy szentekké legyünk. Ez ma is egyetlen életcélja minden keresztény embernek. Ennél nagyobb, magasabb, magasztosabb életcélunk nincs, és nem is lehet.